Duisburg vs SonnenhofGermany 3 Bundesliga20 July 2019